Privacy Verklaring Sup Sup Club.

Op het moment dat je bij de Sup Sup Club een supboard wilt huren, of als je een strippenkaart of abonnement koopt bij de Sup Sup Club, of als je een bestelling doet via onze website (www.supsupclub.com), hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring.

De Sup Sup Club vindt privacy belangrijk is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. De Sup Sup Club leeft alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving zorgvuldig na. De Sup Sup Club B.V. en haar kantoor is gevestigd te Zandhoek 22 (1013 KT) te Amsterdam, haar Sup Sup Club verhuur stations staan verspreid over meerdere plekken door heel Nederland (zie de specifieke adressen op onze website bij locaties).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij opslaan en verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam; Geslacht;
 • Geboortedatum
 • E-Mail adres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Bankgegevens;
 • Informatie rondom je bezoek aan de Sup Sup Club (in- en uitgaande tijd van verhuur supboards en geboekte lessen);
 • Transactiegegevens uit bestellingen;
 • IP-adressen, besturingssysteem en type browser en tijdsstempels;
 • Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van een lidmaatschap;
 • het opstellen, versturen en opstellen van facturen;
 • het verstrekken van informatie;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
 • om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit contracten die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering.
 • Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Met het accepteren van deze privacyverklaring stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij gebruiken voor het aan u (uit)leveren van onze producten. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

  Foto’s / Video’s

  Bij evenementen en trainingen maken wij soms foto’s en video’s van deelnemers van deze evenementen en trainingen.

  Deze foto’s en video’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op een foto/video staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

  Cookies

  Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een websitegebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt. Ook zorgt een cookie ervoor dat je ingelogd blijft zolang je de site gebruikt.

  Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je persoonlijke account of gebruik kunt maken van het winkelwagentje;
 • voor het analyseren van het websitegebruik, voorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
 • om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
 • om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.
 • Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.

  Je rechten

  Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kunt je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres op de site.

  Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

  Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je je lidmaatschap hebt opgezegd worden jouw gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

  Beveiliging

  Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Aanpassingen

  De Sup Sup Club behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen.

  Neem als je een vraag hebt contact met ons op via info@supsupclub.com

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 maart 2021.